• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
    KRS 0000006274

Prowadzone działania:
Działania na rzecz osób z dysfunkcją intelektualną i chorych psychicznie: ośrodki wsparcia, reprezentacja.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.