• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
    KRS 0000006451

Misja:
Ochrona praw i interesów dziecka.

Prowadzone działania:
Udział w posiedzeniach sądowych.
Sprawy interwencyjne w szkołach, domach.
Propagowanie i upowszechnianie praw dziecka.
Udział w konferencjach, spotkaniach z pedagogami.
Porady obywatelskie i informacje prawne.
Opiniowanie stanu dzieci i rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.