• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem"
    KRS 0000006479

Misja
Doskonalenie warunków nauczania w gimnazjum.
Działania na rzecz lokalnego środowiska- "małej ojczyzny"
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Pomoc osobom niepełnosprawnym.
Pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej.
Propagowanie zdrowego ekologicznego trybu życia.

Prowadzone działania
Prowadzenie sekcji piłki siatkowej- chętni uczniowie gimnazjum.
Zbiórka odzieży i artykułów spożywczych dla osób potrzebujących wsparcia (działalność wolontariatu).
Opracowanie projektu "Małej Przedsiębiorczości" dla uczniów gimnazjum:
- przeszkolenie uczniów w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej
- przygotowanie uczniów trzech klas do prowadzenia marketingu w szkole
- zakup wyposażenia i rolet do sklepiku uczniowskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.