• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komitet Rozwoju Zagłębia
    KRS 0000006832

Prowadzone działania
1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
2. Badania rynku i opinii publicznej.
3. Reklama.
4. Działanie związane z organizacją targów i wystaw.
5. Pozaszkolne formy działania kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
6. Działalność organizacji profesjonalnych.
7. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
8. Działalność agencji informacyjnych.
9. Wydawanie książek, czasopism, wydawnictw periodycznych oraz pozostała działalność wydawnicza.
10. Działalność poligraficzna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.