• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Otwarte Serca" Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
    KRS 0000006849

Misja:
- Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia optymalnych warunków pomocy w edukowaniu i wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do ZSS Nr 3 w Rudzie Śląskiej
- rozwijanie i wdrażanie specjalistycznych form pomocy dzieciom niepełnosprawnym
- współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami
- integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników.

Prowadzone działania:
Działania nasze są kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Organizujemy dzieciom i młodzieży zajęcia hipoterapeutyczne, dogoterapeutyczne, dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny dla szkolnego gabinetu rehabilitacji. Organizujemy okolicznościowe imprezy świąteczne i paczki. Dofinansowujemy szkolną stołówkę oraz pracownie szkolne. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.