• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Chrystus dla Narodów - Polska"
    KRS 0000007534

Misja:
Prowadzenie szkoły biblijnej.

Działania:
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie przez upowszechnianie chrześcijańskich zasad biblijnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń.
2. Działalność charytatywna.
3. Realizacja zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego przez propagowanie zasad chrześcijańskich w społeczeństwie polskim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.