• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Orkiestra Jazzowa
    KRS 0000007835

Prowadzone działania
Głównym celem statutowym SOJ jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w zakresie:
-Kultury, poprzez promocję i popularyzację muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki wywodzącej się od takich stylów jak: blues, gospel, jazz, pop itp.
-Edukacji, poprzez kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa dotyczących muzyki, w szczególności muzyki opisanej w pkt 1
-Oświaty, poprzez upowszechnianie wiedzy o muzyce, w szczególności opisanej w pkt. 1
-Działań na rzecz integracji europejskiej w szczególności poprzez współpracę środowisk muzycznych.
-Współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe.
-Rozwoju i promocji środowiska muzycznego
-Pielęgnacji tradycji muzycznej oraz działalności artystycznej środowiska związanego ze Stowarzyszeniem
-Udzielanie pomocy najbardziej utalentowanym muzykom, formacjom muzycznym i inicjatywom muzycznym, które posiadają podobne cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.