• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pyskowickie Narodziny" z siedzibą w Pyskowicach
    KRS 0000007912

Cele:
1) Poprawa komfortu rodzenia, wprowadzenie nowych metod rodzenia
2) Poprawa warunków hotelowych
3) Doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy
4) Doskonalenie zawodowe personelu w zakresie nowoczesnych metod opieki nad rodziną i noworodkiem
5) Rozwijanie kontaktów z wiodącymi organizacjami o podobnych założeniach np. "Godula - Hope".

Prowadzone działania:
- Obecnie prowadzimy i realizujemy programy "Bliżej rodziny", którego celem jest udomowienie warunków pobytu naszych pacjentek na oddziale (zmniejszenie ilości łóżek na salach, węzły sanitarne w każdej sali, łóżka drewniane - nie metalowe, wystrój przypominający ciepły domowy klimat - nie szpital, nowe oświetlenie, piękna kolorystyka wnętrz).
- Akcja "Kartka świąteczna" - cel - zdobycie środków finansowych a ponadto zaakceptowanie społeczności lokalnej naszego istnienia i naszych celów - jest to akcja prowadzona cyklicznie z okazji każdych świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia
- Program "Rodzimy rodzinnie" - szeroko zakrojona …? akcja mająca na celu propagowanie i umożliwianie wdrożenia nowych metod rodzenia (porody w wodzie …?, aromaterapię) w warunkach kameralnych w otoczeniu osób bliskich, życzliwych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.