• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
    KRS 0000007966

Misja
Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym z chorobą Alzheimera i pokrewnymi zespołami otępiennymi, ich rodzinom i opiekunom.

Prowadzone działania
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera "MEFAZJA" (ok. 15 osób chorych i ich rodziny).
Comiesięczne spotkania opiekunów (w 3 sobotę miesiąca)- omawianie problemów z udziałem lekarzy specjalistów.
Akcje eduakcyjno-informacyjne.
Badania wczesnego wykrywania zaburzeń pamięci.
Tworzenie specjalistycznej bazy danych.
Prowadzenie Telefonu Zaufania. Prowadzenie strony internetowej.
Stała współpraca z mediami.
Prowadzenie terapii zajęciowej i komputerowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.