• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach
    KRS 0000008331

Organizowanie pomocy dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, dzieciom chorym, rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom.

Dopłacamy do ”zielonych szkół”, do szkolnych obiadów, do drugich śniadań, doposażamy świetlice integracyjne, środowiskowe, współfinansujemy organizację ferii letnich i zimowych dla dzieci pozostających w mieście.
Popieramy kultywowanie tradycji śląskich wśród dzieci, podejmując posiłkiem od 500 do 700 dzieci w miesiącu, biorących udział w zajęciach Żorskiego Centrum Regionalnego.
Zaopatrujemy w odzież nową i używaną dzieci ze szkoły podstawowej w Roju, Zespołu Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Staramy się wspierać wszystkich którzy do nas się zgłaszają.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.