• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" przy Parafii p.w. "Przemienienia Pańskiego"
    KRS 0000008558

Misja
Kształtowanie osobowości członków, by byli dobrymi chrześcijanami, odpowiedzialnymi obywatelami, by wypełniali zadania Kościoła Katolickiego, rozwijali ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami, by byli solidnymi fachowcami w swojej pracy.

Prowadzone działania
Troszczymy się o osoby chore, ubogie i opuszczone. Odwiedziny chorych zwłaszcza w okresach przedświątecznych i Dniu Chorego. Zapomogi dla osób ubogich.
Współpraca ze świetlicą środowiskową dla dzieci.
Prowadzimy bibliotekę parafialną.
Pomoc materialna i finansowa ofiarom klęsk żywiołowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.