• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Pelikan" w Gdańsku
    KRS 0000008800

Misja:
Działanie na rzecz przestrzegania praw dziecka, a w szczególności stwarzanie dzieciom optymalnych warunków rozwoju poprzez wspieranie rodzin naturalnych, tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych i edukacji rodzinnej oraz ochrona dzieci przed przemocą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.