• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Pomoc Dzieciom"
    KRS 0000008838

Misja:
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i psychicznie, a w szczególności dotkniętych porażeniem mózgowym, wadami postawy, cukrzycą, epilepsją, niewidzącym lub niedowidzącym, głuchoniemym, dofinansowywanie remontów i inwestycji takich placówek.
Promocja zdrowia, współpraca z placówkami oświatowymi, działania edukacyjne, wychowawcze.

Prowadzone działania:
Udzielamy pomocy Warsztatom Terapii Zajęciowej, Domom Pomocy Społecznej, osobom indywidualnym na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego, woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i Żyrardowa.
Kupujemy sprzęt medyczny (ostatnio zakupiono 5 pomp insulinowych, rowerów rehabilitacyjnych). Udzielane są pożyczki bezzwrotne na leczenie dla najbardziej potrzebujących i ubogich.
Organizacja festynów, zabaw na których gromadzone są środki finansowe, a także prowadzone są działania w dziedzinie promocji zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.