• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet Godula - Hope
    KRS 0000008844

Misja
Wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych.
Wspieranie działań w zakresie edukacji medycznej dotyczącej rozpoznawania chorób nowotworowych u kobiet.
Świadczenie pomocy medycznej w ramach programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia.
Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów związanych z medycyną w zakresie programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia.
Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym

Prowadzone działania
Program Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych Jajnika - w ramach programu wykonywane są bezpłatne badania USG głowicą dopochwową. Programem objęte są wszystkie Panie, a w szczególności z grupy ryzyka i mieszkanki miasta Ruda Śląska.

Różowa Wstążeczka - Program jest prowadzony wspólnie z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Rudzie Śląskiej. Program ten polega na dodatkowej edukacji uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Rudy Śląskiej. Zajęcia prowadzone są na terenie Fundacji Godula Hope a
zakres edukacji obejmuje prezentację aparatury medycznej, na której przeprowadzane są badania mammograficzne i ultrasonograficzne, omawiana jest diagnostyka i działania profilaktyczne z zakresu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych piersi. Edukacja w ramach programu Różowa Wstążeczka została rozpoczęta w 2005r. i jest kontynuowana w roku bieżącym a także zaplanowano działania edukacyjne na rok 2007.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.