• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie In gremio
    KRS 0000008919

Stowarzyszenie In gremio jest organizacją pożytku publicznego, która realizuje swoją misję na wielu polach, w różnych formach i dla wielu grup odbiorców. Z roku na rok powiększa się obszar naszej aktywności, szukamy nowych wyzwań, ale nie zapominamy o stałym doskonaleniu wszystkich realizowanych inicjatyw. Mimo że istniejemy już ponad 20 lat, nie brakuje nam spontaniczności i żarliwości. Nasze najważniejsze obszary i formy działalności to:

Edukacja dzieci i młodzieży
Od tego rozpoczęliśmy naszą drogę. In gremio prowadzi Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową (rok powstania: 1990), Pierwsze Społeczne Gimnazjum (rok powstania: 1999) i Ognisko Muzyczne ”RYTM” (rok powstania: 1998). Startujemy w licznych konkursach i odnosimy znaczące sukcesy. Współpracujemy ze szkołami w kraju i za granicą. Wygrywamy granty, co pozwala rozwijać się naszym szkołom technologicznie i merytorycznie. Nasze naczelne hasło brzmi: Nowa edukacja na nowe czasy®

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
W roku 1998 założyliśmy pierwszy w rejonie niepubliczny Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM, który uzyskał uprawnienia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wspieramy poprzez konferencje i warsztaty instytucje szkolne i publiczne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych. Obejmujemy pomocą całe województwo pomorskie, reagując na różnorodne problemy współczesności.

Kultura
Współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, w tym teatrami zawodowymi i offowymi, realizując z nimi projekty edukacyjno-kulturalne („Sprawa operacyjnego rozpoznania”). Organizujemy koncerty (m.n. Jacka Kaczmarskiego, z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), konkursy (m.in. Festiwal Twórczości Dziecięcej RAZEM Festival), prowadzimy działalność wydawniczą.

Akcje społeczne
10 lutego, na urodziny Gdyni, już tradycyjnie rozdajemy mieszkańcom gorącą czekoladę, a na wiosnę zapraszamy do uczestnictwa w akcie tworzenia (”Dzień Sztuki”, Tydzień Sztuki). Założyliśmy specjalną stronę poświęconą naszemu miastu www.urodzinygdyni.pl). Od dziewiętnastu lat pomagamy Jurkowi Owsiakowi, prowadząc sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Promocja wolontariatu
Do naszych działań zapraszamy wolontariuszy w każdym wieku. Promujemy ideę wolontariatu na terenie województwa pomorskiego (m.in. projekt ”Demokracja jest OK”). Zaprosiliśmy do współpracy kilkudziesięciu wolontariuszy – dziennikarzy, artystów, muzyków, specjalistów różnych dziedzin, studentów.

Budowa społeczeństwa otwartego i edukacja społeczna
Od lat organizujemy projekty, dzięki którym staramy się realnie, choćby na niewielkim obszarze, zmieniać świat. Dostęp do informacji publicznej (konferencja ”Każdemu wolno pytać”), równy status mężczyzn i kobiet (projekt ”Być kobietą”) czy zwracanie uwagi na dyskryminację (projekt ”Ja jestem innym Ty”) to tylko wybrane przedsięwzięcia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.