• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego
    KRS 0000009080

Misja:

Integrowanie społeczeństwa.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Nie zapominając o historii, działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, złagodzenia i likwidacji istniejących jeszcze barier narodowościowych, religijnych i kulturowych, utrudniających realizowanie celów statutowych.
Współpraca z innymi organizacjami wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Prowadzone działania:
Reaktywowano działanie chóru p.n. Kresowe Więzi (25 członków) i przy współudziale młodzieży szkolnej (uzdolnione muzycznie dzieci instruktorki) zaprezentowaliśmy oprócz wielu chóralnych pieśni patriotycznych 2 pieśni żołnierzy AK z rejonu Wasiliszek (w okolicach miejscowości Stare Wasiliszki urodził się Czesław Niemen), a które pozyskaliśmy dzięki nagraniom naszych ekspatriantów z tamtych terenów (obecnie Białoruś), na festiwalach kresowych "Kresowiana w Gorzowie Wlkp", i "Wielkie Bałakanie" w Żarach oraz na IV Zjeździe Mieszkańców Polesia w Białkowie k/Cybinki. W Żarach zdobyliśmy tytuł laureata Burmistza Miasta i wyróżnienie Lubuskiego Kuratora Oświaty (szczegóły i relacje na naszej stronie internetowej).

Spotkania chóru w czwartki o 17.00 Zapraszamy wszystkich chętnych !

Rozpoczęliśmy od jesieni 2011 a w szczególności od marca 2012r. cykl ok. 20 spotkań z młodzieżą szkolną w celu prowadzenia żywych lekcji o historii i kulturze Kresów Wschodnich, połączonych z mini-zgadulami kresowymi, wykorzystując wiedzę i doświadczenie najstarszych Świebodzińskich Kresowian.

Chcemy również zaangażować młode ’Pokolenie Kresowe’ do pracy przy utworzeniu biblioteki wideo w naszych zbiorach, złożonej z autentycznych nagrań kamerą, opowieści najstarszych, zasłużonych w rozwijaniu gospodarki i szerzeniu kultury kresowej na
Ziemi Świebodzińskiej, kresowian.Otrzymaliśmy od sponsora pana Mieczysława Borkowskiego kamerę filmową Sony.Wykonaliśmy nią juz kilka nagrań seniorow z terenu naszego powiatu.

Założono neostradę w Domu Kresowym, platformę cyfrową TV, a komputer otrzymaliśmy już w użytkowanie od Starostwa.
od 26 lutego 2012r. utworzyliśmy własną stronę internetową: www.swiebodzinskizwiazekkresowian.pl. Dostępni jesteśmy też na Facebooku, pod nazwą: Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego .

Wyspoinowaliśmy wykruszoną zaprawę w cegłach i ociepliliśmy, już najdłużsżą zachodnią ścianę domu kresowego(ok 100 metrów kwadratowych za pieniądze przyznane przez Radę Miasta, poazostała do wykonania opaska betonowa, na którą zgodę warunkową dała właścicielka sąsiedniej posesji-prace wykonamy wiosną. Za własne pieniądze ociepliliśmy krótką ściane południową, za zgodą sąsiada. Planujemy w przyszłym roku ocieplić, o ile Rada Miasta dofinansuje, dach domu kresowego styropapą.Pozwoli to zmniejszyć koszt energii cieplnej i częstsze używanie domu kresowego zimą. Wyłożyliśmy za pieniądze z kwesty ubiegłorocznej i częściowo kwesty 2012r. płytami granitowymi całe wnętrze Pomnika Nekropolii Kresowych, co wszyscy mieszkańcy mogli oglądać i oceniać od 31 10.12r. do 4 11.12r. W okresie tym kwestowaliśmy (wynik kwesty to 6.500 zł) na opłacenie rachunków za specjalistów pomagających nam w tym przedsięwzięciu oraz na przyszłą nfrastrukturę pomnika (głównie jego oświetlenie), a ewentualną nadwyżkę zużyjemy na wykonanie sztandaru naszego Związku. Przeredagowany został też podczas dwóch Walnych Zgromadzeń 17 maja i 20 grudnia 2012r. Statut Związku dający większa autonomię kołom terenowym. do wglądu w zakładce aktualności na naszej stronie internetowej j.w. Po zarejestrowaniu w KRS podamy go w zakładce Statut. Powołany został zespół do opracowania wstepnych założeń plastycznych i wykonastwa sztandaru-najbliższe otwarte spotkanie zespołu 19 lutego o godz 17, dalej co 2 tygodnie.
Planujemy dalszą współpracę z młodzieżą szkolną i obchody 70 rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, poprzez zorganizowanie w powiecie konkursów poezji i pieśni kresowej i wspólny udział zwycięzców w festiwalach pieśni kresowej w Gorzowie ( XXI Kresoviana) i w Żarach ( 15 festiwal polszczyzny Wielkie Bałakanie) oraz w III Poleskich Żniwach w Białkowie koło Cybinki. Oczekujemy na rozstrzygnięcie ofert na zadania publiczne, które złozyliśmy w Gminie Świebodzin, Zbąszynek i Lubrza
oraz w Starostwie Powiatu Świebodzińjskiego. Obecnie prowadzimy w mieście szeroką akcje komitetu Obywatelskiego
Kresowian, o ustanowienie przez nasz Sejm Dnia 11 lipca, Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Nawiązaliśmy też ciekawą współpracęze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Pomost w Świebodzinie, które zaowocowało już warsztatami kresowej piosenki regionalnej we wspólpracy z UTW i kołem sybiraków. W planie mamy dalsze wspólne działania.
Szczegóły całorocznej bogatej działalności niedługo zamieścimy w rocznym sprawozdaniu, a teraz zainteresowanych
zapraszamy na stronę : www.swiebodzinskizwiazekkresowian.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.