• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"
    KRS 0000009221

Celem Stowarzyszenia jest pomoc młodzieży i dzieciom ze środowisk patologicznych oraz osobom niedostosowanym społecznie a także ich rodzinom.

Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, poprzez:
- tworzenie i prowadzenie ośrodków, placówek opiekuńczo - wychowawczych, wychowawczo-rehabilitacyjnych;
- organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej;
- prowadzenie i wspieranie programów leczniczych, edukacyjnych, profilaktycznych, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej;
- organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki patologii społecznej;
- przyznawanie nagród osobom realizującym cele Stowarzyszenia;
- współpraca w zakresie objętym celami Stowarzyszenia z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą;
- organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek Stowarzyszenia.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.