• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Nasz Szpital
    KRS 0000009284

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa powiatu zambrowskiego a w szczególności:
1. wspieranie działalności placówek stacjonarnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej,
2. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych poprzez:
a) pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacji,
b) pomoc w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny szpitala i indywidualnych ofiar wypadków,
3. prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych mających na celu ochronę zdrowia,
4. działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
5. popieranie rozwoju ratownictwa medycznego,
6. wspieranie ochrony zdrowia i promocja zdrowia,
7. działalność publiczna edukacyjna na rzecz zmniejszenia zagrożenia życia i zdrowia w ruchu drogowym,
8. wspieranie inicjatyw społecznych w w/w zakresie,
9. promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie dotychczas działało wyłącznie na rzecz szpitala w Zambrowie.
Stowarzyszenie uzupełniło działalność o: świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych oraz przygotowuje się do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.