• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "STOP"
    KRS 0000009306

Misja:
Niesienie medycznej, socjalnej, psychologicznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętych przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktyki ww. zjawiska. Pomoc w leczeniu osób i rodzin z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczania osób z problemami psychologicznymi. Umacnianie praw jednostki w społeczeństwie itp.

Prowadzone działania:
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób w sytuacji kryzysowej, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych od alkoholu, rodzin osób uzależnionych, w ramach którego prowadzone są:
- poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne;
- terapia indywidualna dla ofiar przemocy;
- grupa wsparcia dla ofiar przemocy;
- grupa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz z rodzin dysfunkcyjnych.
Edukacja (warsztaty, szkolenia) dla grup zawodowych zajmujących się problematyką przemocy i uzależnień - policja, sądu, kuratorzy, pracownicy pomocy społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.