• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Źródło" Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół
    KRS 0000009423

Za główny cel swojej działalności stawia sobie niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, w celu lepszego ich przystosowania do życia w społeczeństwie, a także znoszenie istniejących barier psychologicznych, tworzenie warunków do normalnego mieszkalnictwa, pracy i wypoczynku. Swoją pomoc kierujemy głównie do osób z niepełnosoprawnością intelektualną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.