• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane
    KRS 0000009969

Misja:
- organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzających do profilaktyki kalectwa i inwalidztwa chorych na SM,
- wyzwalanie inicjatyw członków w kierunku jak najwszechstronniejszego leczenia oraz rehabilitacji,
- uczestniczenie w procesie likwidacji barier między pełnosprawnymi a społecznością niepełnosprawnych w celu kształtowania partnerskich postaw między grupami,
- propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie profilaktyki i rehabilitacji chorych na SM,
- pozyskiwanie środków, poprzez organizowanie zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na SM i ich rodzin. Istnieje od 2000 r.
Organizujemy dla członków rehabilitację ruchową 3x w tygodniu; wprowadzenie do rehabilitacji- hydrorehabilitację.
Ponadto chorzy mogą korzystać z bioenergoterapii, która wspomaga walkę z chorobą, wycisza organizm. Ponadto organizujemy spotkania integracyjne chorych i ich rodzin. Objęliśmy rehabilitacją osoby leżące w ich miejscach zamieszkania.
Raz w miesiącu (w ostatni czwartek) chorzy przy kawie i słodkościach dzielą się swoimi problemami.
Organizujemy obecnie własną salę rehabilitacji.
Współpraca z neurologiem, onkologiem, psychologiem itp..

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.