• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
    KRS 0000010273

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna powołana została na zebraniu założycielskim w dniu 15 lutego 2001 r. Dwunastu członków założycieli (w tym Województwo Zachodniopomorskie) zadeklarowało chęć tworzenia w naszym województwie ROT-u w formie związku stowarzyszeń. Za podstawowe cele przyjęliśmy, m. in.:
- kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
- integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,
- stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it",
- wspomaganie tworzenia lokalnych organizacji turystycznych,
- działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
- kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.