• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katowickie Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka"
    KRS 0000010543

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia "OPOKA" jest niesienie pomocy osobom oczekującym wsparcia, a w szczególności starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym i rodzinom dysfunkcyjnym poprzez aktywizację społeczną, zwiększanie integracji ze środowiskiem lokalnym oraz burzenie negatywnych stereotypów dotyczących wymienionych grup społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.