• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oratorium im. Św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie
    KRS 0000010772

Misja:
Towarzyszenie młodemu człowiekowi w procesie wychowania i odkrywania wartości.

Prowadzone działania:
Praca oparta jest o corocznie opracowywany projekt wychowawczo - duszpasterski, w realizację którego włączane jest całe środowisko lokalne. Celem prowadzonej działalności jest objęcie opieką wychowawczą dzieci i młodzieży. Jako odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska proponujemy świetlicę socjoterapeutyczną, grupy formacyjne, zajęcia rekreacyjno - sportowe i kulturalne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.