• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
    KRS 0000010905

Misja
1. Kształtowanie osobowości ludzkiej i wychowanie człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i politycznych.
2. Praca w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury indywidualnej, artystycznej i obyczajowej.
3. Przeciwdziałanie chorobom moralnym społeczeństwa.
4. Niesienia pomocy materialnej potrzebującym.
5. Działalność ekumeniczna.

Prowadzone działania
Działalność charytatywna
W listopadzie 1998 r. otrzymaliśmy nieruchomość z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej. Zabudowania były w całkowitej ruinie i trzeba było przeprowadzić kapitalne remonty i adaptację. Do tej pory wyremontowaliśmy budynek główny - willę Św. Józefa, w którym funkcjonuje dom dziennego pobytu dla osób starszych. Z domu korzysta 25 osób starszych, samotnych, mających trudności materialne, zdrowotne i rodzinne. Na piętrze budynku funkcjonuje diecezjalny ośrodek wspieranie rodzin wielodzietnych, niepełnosprawnych, patologicznych.
Po kapitalnym remoncie drugiego budynku zorganizowaliśmy świetlicę środowiskową im. Dzieciątka Jezusa, z której korzysta około 30 dzieci, przeważnie z pobliskiego domu dla bezdomnych.
Obecnie przygotowujemy do remontu i adaptacji pawilon dla celów domu stałego pobytu dla osób starszych, chorych.

Działalność kulturalna
Organizujemy rożnego rodzaju spotkania z ludźmi kultury oraz ważnymi dla naszego miasta i regionu. Od 1984 roku organizujemy Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (w 2007 r. odbył się XXIII TKCH).

Działalność turystyczna
Pielgrzymujemy po Polsce i Europie .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.