• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej "Nadzieja"
    KRS 0000011033

Misja
Pomoc chorym w terminalnej fazie choroby i ich rodzinom.
Propagowanie idei opieki paliatywnej.
Pomoc w wyposażeniu Oddziału Opieki Paliatywnej w Będzinie.

Prowadzone działania
Pomoc pacjentom w terminalnej fazie chorób - opieka, pielęgnacja, wsparcie finansowe, duchowe, społeczne.
Wspieranie finansowe działalności Oddziału Opieki Paliatywnej w Będzinie.
Pomoc finansowa, społeczna, duchowa dla rodzin i bliskich naszych podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.