• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego "Leszczyniacy" w Świdniku
    KRS 0000011078

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw na rzecz:
1. Podtrzymania i popularyzowania tradycji narodowych i ludowych ze szczególnym uwzględnieniem folkloru wsi lubelskiej.
2. Edukacji i wychowania młodzieży szkolnej w duchu miłości i kultury narodowej, rozbudzania wrażliwości na wszelkie przejawy estetyki ruchu, gestu, muzyki i słowa oraz umiejętności współżycia w grupie, współpracy i koleżeńskości.

Przedmiot działalności statutowej:
1. Działalność Zespołów Pieśni i Tańca upowszechnianie tradycji kultury tanecznej i muzycznej.
2. Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu tradycji, zwyczajów i obyczajów. Otaczanie opieką młodzieży artystycznie uzdolnionej, edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjowanie i wspieranie działań promujących młode talenty.
3. Organizowanie warsztatów, obozów, szkoleń, wystaw, festiwali itp.

Prowadzone działania:
1. Działalność Zespołów Pieśni i Tańca, upowszechnianie tradycji kultury tanecznej i muzycznej.
2. Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu tradycji, zwyczajów i obyczajów. Otaczanie opieką młodzieży artystycznie uzdolnionej, edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjowanie i wspieranie działań promujących młode talenty.
3. Organizowanie warsztatów, obozów, szkoleń, wystaw, festiwali, itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.