• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Jaguar" w Gdańsku
    KRS 0000011163

W roku 2012 zebrane pieniądze z 1 % przeznaczymy na budowę nowego boiska piłkarskiego.
Boisko potrzebne jest nam do treningów oraz meczy piłkarskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.