• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
    KRS 0000011334

Misja
Nasza pomoc kierowana jest do osób bezdomnych, ubogich, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, matek samotnie wychowujących dzieci, a także rodzin wielodzietnych znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania
-Prowadzenie Domu dla Bezdomnych (Katowice, ul. Bracka 18).
-Prowadzenie Jadłodajni dla bezdomnych i ubogich (Katowice, ul. Jagiellońska 19).
-Prowadzenie Ogrzewalni dla Bezdomnych (Katowice, ul. Sienkiewicza 23).
-Coroczne organizowanie Świąt Wielkanocnych i Wigilii dla osób bezdomnych i ubogich.
-Ponadto: wydawanie odzieży używanej dla osób najbardziej potrzebujących, bezpłatne poradnictwo prawne dla osób bezdomnych i bezrobotnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.