• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"
    KRS 0000011404

Misja:
- wspieranie działalności samopomocowej i rehabilitacyjnej wobec osób z kryzysami psychicznymi
- kształtowanie postaw sprzyjających akceptacji i adaptacji społecznej osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym
- pomoc w poszukiwaniu i organizowaniu miejsc pracy
- tworzenie sieci społecznego wsparcia.

Harmonogram działań:
a) Spotkania grup samopomocy
- grupa otwarta – raz w tygodniu
- spotkania grup samopomocowych – 4 razy w tygodniu
- spotkania społeczności – 1 raz w miesiącu
- spotkania integracyjne – 1 raz na kwartał
b) Zajęcia specjalistyczne
- psychoterapia grupowa – 5 grup psychoterapeutycznych, spotykających się zależnie od harmonogramu 1 lub 2 razy w miesiącu
- konsultacje indywidualne – w zależności od potrzeb
- trening umiejętności społecznych, udział w imprezach kulturalnych – dwa razy w miesiącu
- arteterapia – dwa razy w miesiącu
- klub dyskusyjny – dwa razy w miesiącu
c) Grupy rodzin
- psychoedukacja – dwa razy w miesiącu po trzy godziny
- spotkania grupy wsparcia – dwa razy w miesiącu po dwie godziny
d) Obóz terapeutyczny – siedem dni
e) Spotkania szkoleniowe zespołu realizującego program

Zajęcia odbywają się w klubach, które działają przy Oddziałach Dziennych:
- poniedziałek, środa, piątek -13.00 – 19.00 - Gdańsk, ul. Srebrniki 1
- czwartek – 13.00 – 17.00 - Gdańsk, ul. Oliwska 62

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.