• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach
    KRS 0000011478

Misja
- Edukacja chorych poprzez organizowanie spotkań z lekarzami, diabetykami, średnim personelem medycznym.
- Promowanie zdrowego trybu życia.
- Organizowanie grup wsparcia psychicznego.
- Organizowanie wolnego czasu poprzez: wycieczki, spacery, pikniki.
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Prowadzone działania
Główny nacisk Oddział PSD w Kielcach kładzie na edukację chorych i ich rodzin. Szkolenia te prowadzą lekarze specjaliści: diabetolodzy, endokrynolodzy, kardiolodzy, nefrolodzy, okuliści, chirurdzy naczyniowcy, neurolodzy, średni personel medyczny, który dokonuje na tych comiesięcznych spotkaniach (na które przychodzi od 100 do 130 osób) pomiarów glukozy, cholesterolu, trójglicerydów i pomiarów ciśnienia tętniczego.
Rozprowadzamy literaturę fachową, uczymy obliczania wymienników węglowodorowych.
Promujemy zdrowy styl życia.
Organizujemy po kilka w roku spotkań integracyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, czy do miejsc kultu religijnego.
Współpracujemy z innymi organizacjami osób niepełnosprawnych w Kielcach.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla chorych na cukrzycę.
Do naszego Stowarzyszenia należą osoby w przedziale wiekowym od 26 lat do najstarszych. Większość z przyznanymi grupami inwalidzkimi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.