• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących "Światło i Cienie"
    KRS 0000011595

Misja:
Realizacja zadań publicznych w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Ochrony i promocji zdrowia;
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. Działania na rzecz osób starszych;
5. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
6. Przeciwdziałania patologiom społecznym.

Prowadzone działania:
Prowadzimy Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych.
"Nadzwyczajni są obok nas" przy Stowarzyszeniu "Światło i Cienie" w Gdańsku ul. Elbląska 54.
Prowadzenie terapii behawioralnej dla 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo oraz z cechami autyzmu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.