• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki
    KRS 0000011600

Misja
Działalność prozdrowotna, ułatwianie ludziom zdobycia wiedzy i poprawy warunków leczenia cukrzycy.

Prowadzone działania:
Szkolenie chorych, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, współpraca z pomocą społeczną, ogólną służbą zdrowia, medialne nagłaśnianie problemów stwarzanych przez cukrzycę.
Skomputeryzowanie obsługi chorych.
Ułatwianie dostępu do literatury fachowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.