• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
    KRS 0000011721

Misja:
Stworzenie lobby osób niesprawnych ruchowo, reprezentowania ich interesów wobec wszystkich władz. Współpraca na ich rzecz z innymi organizacjami na terenie kraju i Europy; również z podmiotami gospodarczymi, które mogą świadczyć na rzecz osób niesprawnych ruchowo.

Prowadzone działania:
- Monitorowanie spraw dotyczących osób niesprawnych ruchowo w ciągle zmieniającym się ustawodawstwie, opiniowanie tworzonych aktów prawnych.
- Występowanie w imieniu ON wobec organów administracji centralnej i władz ustawodawczych.
- Wspieranie stowarzyszeń osób niesprawnych ruchowo poprzez informację i doradztwo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.