• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Mchawie
    KRS 0000012228

Misja
Aktywizacja społeczności lokalnej.

Prowadzone działania
Podejmowanie działań na rzecz Szkoły w Mchawie (remonty, rozbudowa).
Organizowanie spotkań ludności - imprezy okolicznościowe (Dzień Seniora, Dzień Rodziny).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.