• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku
    KRS 0000012301

Organizacja prowadzi działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich rodzin z szerokim programem edukacyjno- poznawczym i sportowym. Prowadzimy kolonie letnie dla dzieci z najbiedniejszych rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.
- organizujemy turnusy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, gdzie promujemy zdrowy styl życia
- organizujemy turnusy z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, na których prowadzimy zajęcia terapeutyczne, wskazujemy właściwe wzorce zachowań, uczymy umiejętności odmawiania, rozwiązywania konfliktów, niwelowania agresji, uczymy zasad życia zbiorowego i życia w grupie.
- przygotowujemy wniosek na:Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmiejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.