• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych (BSRON)
    KRS 0000012340

Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych intelektualnie,ich rodzin i opiekunów.

Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, spotkania okolicznościowe, integracyjne zawody sportowe, integracyjne bale karnawałowe, wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki i inne zajęcia jak basen i hipoterapia w miarę posiadanych środków finansowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.