• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club Krotoszyn
    KRS 0000012471

LIONS CLUB Krotoszyn

Założony w 1991 roku przez LIONS CLUB Wienhausen-Flotwedel z Dolnej Saksonii, jeden z pierwszych klubów LIONS w Polsce realizuje przede wszystkim programy na rzecz krotoszyńskiej społeczności .

Najważniejsze projekty zrealizowane / projekty będące w ciągłej realizacji:

1.Ochrona zdrowia
-zakupy / dostawy sprzętu medycznego dla szpitali krotoszyńskich/: Niemcy,
-inkubator,
-respiratory,
-wyposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
-Dzień Dziecka i baliki dla dzieci niepełnosprawnych
-Mikołajki dla dzieci w szpitalach krotoszyńskich

2.Oświata
-współfinansowanie zakupu samochodu do transportu dzieci,
-koń dla hipoterapii,
-remont sanitariatów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie
-zakup komputera,
- współfinansowanie zakupu sprzęt do gimnastyki mózgowej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie,
-organizacja olimpiad językowych dla szkół powiatu krotoszyńskiego
-założenie i opieka nad klubem LEO CLUBu - młodzieżową organizacją charytatywną

3.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
-Niebieski pokój

4.Współpraca i kontakty międzynarodowe
-współpraca z klubami LIONS z Niemiec, Danii, Francji i Rumunii - realizacja wspólnych projektów,
-wymiana doświadczeń
-finansowanie / współfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych obozach młodzieżowych LIONS

5.Pomoc indywidualna
-zakup leków, sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego
-finansowanie / współfinansowanie kuracji / turnusów rehabilitacyjnych
-wiele innych form indywidualnej pomocy na rzecz mieszkańców ziemi krotoszyńskiej

6. Projekty w przygotowaniu:
-pompy infuzyjne do krotoszyńskiego hospicjum
-system stypendialny dla zdolnych uczniów z rodzin ubogich
-od 2010 roku Stowarzyszenie LIONS CLUB Krotoszyn posiada status organizacji pożytku publicznego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.