• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
    KRS 0000012533

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt od 1997 roku niesie pomoc zwierzętom, które zostały skrzywdzone przez człowieka. Od samych początków działalności Stowarzyszenie postawiło sobie za cel stworzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu Rzeszowa i okolic. Początkowo stworzono przytulisko na prywatnym terenie członka Stowarzyszenia, a następne dzięki współpracy z władzami miasta w roku 2005 powstało nowe, miejskie schronisko.
Prowadzone przez nas schronisko dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie to przystań dla wielu zwierząt, szczególnie dla psów i kotów. Znalazły tutaj bezpieczne schronienie i oczekują na nowych, odpowiedzialnych opiekunów. Bramę schroniska „Kundelek” od 2005 roku opuściło ponad 6 tysięcy zwierząt, a na przestrzeni dwudziestu lat działalności, Stowarzyszenie pomogło kilku tysiącom zwierząt w potrzebie na terenie całego kraju. Schronisko Kundelek to nie tylko miejsce ludzkich i zwierzęcych dramatów, ale również miejsce, gdzie zdarzają się małe cuda. Jeden procent to tak niewiele, ale co roku w imieniu Państwa możemy nieść pomoc setkom zwierząt, spełniając ich pragnienia o własnym domu.
Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną w placówkach na terenie województwa podkarpackiego, lekcje dla grup uczniów, dotyczące dobrostanu psów i kotów, odbywają się również w schronisku. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i uczelniami wyższymi jest bardzo owocna i trwa od samych początków działalności Stowarzyszenia. Placówki mogą się włączać w akcję „Pomóżmy zwierzakom”, a także brać udział w konkursach plastycznych związanych z tematyką ochrony zwierząt. To zapewne dzięki działaniom edukacyjnym widzimy zmianę pokoleniową w podejściu do zwierząt domowych: odejście od modelu użytkowego i dostrzeganie w zwierzęciu towarzysza.
Do statutowych zadań Stowarzyszenia należy reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt. Rocznie napływają dziesiątki zgłoszeń o nieprawidłowych warunkach bytowania, opieki nad zwierzętami. Stowarzyszenie weryfikuje zasadność zgłoszenia, a podczas interwencji współpracujemy ściśle z organami państwowymi, takimi jak Inspekcja Weterynaryjna, Policja czy Straż Miejska.
Stowarzyszenie służy wsparciem merytorycznym również jednostkom samorządu terytorialnego, których jednym z zadań jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i ich wyłapywanie. Promowane są takie zadania jak znakowanie zwierząt mikroczipami, sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych i właścicielskich. Służymy urzędnikom gminnym radą, a w razie konieczności pomocą w rozwiązywaniu często skomplikowanych sytuacji, w których stawiane są zwierzęta. Zaznajamiamy się z opracowywanymi przez samorządy programami opieki nad zwierzętami bezdomnymi, dzięki czemu na bieżąco znamy sposoby realizacji zadań gminnych na terenie województwa podkarpackiego. Znamy problemy, z jakimi borykają się zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie pomagać zarówno zwierzętom, jak i ludziom.
Stowarzyszenie wspiera również populacje kotów wolno żyjących poprzez przekazywanie karmmy karmicielom, jak również organizowanie i przeprowadzanie akcji łapania, kastracji i wypuszczania zwierząt do środowiska. Działania te służą ograniczeniu populacji kotów wolno żyjących, co z kolei poprawia ich dobrostan i zmniejsza uciążliwość dla okolicznych mieszkańców, która z czasem mogłaby być przyczyną niehumanitarnego traktowania tych zwierząt.
Stowarzyszenie przekazuje fundusze uzyskane w ramach 1% są wykorzystywane zgodnie z celami statutowymi.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.