• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
    KRS 0000012774

Misja
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, przestrzeganie wobec nich praw człowieka i dziecka, stworzenia im warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego życia w otwartym społeczeństwie oraz wspieranie ich rodzin i opiekunów prawnych.

Prowadzone działania
- Edukacja, terapia i profilaktyka uzależnień rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie od 2001r.
- Partner - od 2001r. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które ogólnie usprawniają zaburzone funkcje organizmu i ograniczają deficyty rozwojowe osób z upośledzeniem umysłowym.
- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia "Pinokio" - od 2002r.
- "Martynka i ja" - od 2001r.
Stowarzyszenie prowadzi dwie cykliczne imrezy o zasięgu wojewódzkim: "Przegląd Małych Form Teatralnych", "Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.