• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe
    KRS 0000012815

Misja
Misją Towarzystwa jest prowadzenie szkół katolickich, w których uczeń jest formowany w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Troszczymy się o rozwój intelektualny swoich nauczycieli. Służy wszystkim rodzicom, którzy kierują do szkoły swoje dzieci, jednocześnie realizując pełen zakres zadań wynikających z szeroko pojętego interesu publicznego.

Prowadzone działania
- Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania mających na celu dobro dziecka i rodziny katolickiej w duchu wartości chrześcijańskich,
- organizowanie działalności edukacyjnej z zakresu pedagogiki katolickiej wśród nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
- rozwijanie i prowadzenie innych form działalności służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia (festyny, kiermasze),
- współpraca z organizacjami mającymi podobne cele.

Dla dzieci niepełnosprawnych prowadzimy klasę integracyjną, zajęcia specjalistyczne, terapie pedagogiczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.