• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki "Cytadela Syriusza"
    KRS 0000012817

Celem Stowarzyszenia jest:
a) integracja i nadanie ram organizacyjnych działalności miłośników fantastyki w województwie lubelskim, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i Konstytucją RP;
b) propagowanie literatury, filmu, gier i sztuki fantastycznej,
c) troska o właściwy poziom i rozwój fantastyki,
d) propagowanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej fantastyki,
e) angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
f) zajmowanie się wiedzą o człowieku i otaczającym go świecie, jeśli ma to związek z fantastyką.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) zamknięte spotkania (dyskusje, konkursy, projekcje filmów, etc.) ,
b) spotkania z autorami, tłumaczami, teoretykami i krytykami fantastyki oraz popularyzatorami nauki,
c) współpracę z innymi klubami o podobnym profilu zainteresowań,
d) prowadzenie archiwum-biblioteki Stowarzyszenia,
e) działalność w samodzielnych sekcjach Stowarzyszenia,
f) prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów - poprzez konkursy, warsztaty twórcze, plenery i umożliwienie debiutu,
g) organizowanie otwartych spotkań poświęconych fantastyce,
h) organizowanie imprez kulturalnych i szkoleniowych dla miłośników fantastyki,
i) prowadzenie działalności popularyzującej fantastykę i związaną z nią naukę,
j) inne formy działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.