• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Hospicjum Domowe im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju
    KRS 0000012970

Misja
Opieka nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej i ich rodzinami. Wspieranie rodzin osieroconych. Propagowanie opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz wolontariatu.

Prowadzone działania
Opieka nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej i ich rodzinami. Wspieranie rodzin osieroconych. Propagowanie opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.