• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego
    KRS 0000013179

Misja
Celem PZG jest zrzeszenie osób niesłyszących i innych z uszkodzonym słuchem dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych. Ponadto prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacyjnych przez tłumaczy języka migowego ma za zadanie podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób ze znacznym upośledzeniem słuchu i mowy do życia w społeczeństwie otwartym.

Prowadzone działania
Odbiorcami świadczonych usług przez PZG są inwalidzi słuchu - dzieci, młodzież i dorośli. Przedmiotem działalności statutowej dla dobra ludzi głuchych jest:
- Prowadzenie ośrodków rehabilitacji dzieci i dorosłych inwalidów słuchu.
- Prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych, rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla głuchych.
- Prowadzenie placówek metodycznych do realizacji rehabilitacji i szkoleń, w tym w szczególności w zakresie języka migowego, przekwalifikowań, uzupełnień kwalifikacji dla niesłyszących.
- Realizowanie stałej pomocy w sprawach socjalno-bytowych, ochrony praw i interesów niesłyszących.
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, zajęć w kołach zainteresowań.
- Prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej niesłyszących i innych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.