• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Chorych na Stwardnienia Rozsiane
    KRS 0000013198

Misja:
-samopomoc,
-edukacja,
-rehabilitacja,
-integracja.

Wszystkie działania skierowane są na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym. Najważniejsze aktualnie prowadzone działania to organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, zorganizowanej, ustawicznej rehabilitacji ruchowej, organizacja wycieczek i czasu wolnego, spotkań integracyjnych. Ciągła edukacja na temat badań nad chorobą i możliwość życia z chorobą. Działania samopomocowe.Prowadzimy Akcję Edukacyjną w szkołach licealnych i gimnazjach na terenie Jeleniej Góry na temat niepełnosprawności i potrzebie tworzenia społeczeństwa włączającego pod hasłem "Niepełnosprawny - Pełnoprawny".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.