• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
    KRS 0000013264

Misja:
Działalność edukacyjna, wydawnicza, naukowa i kulturowa w zakresie:
1) zbliżenia między narodami Polski i Europy Środkowej i Wschodniej;
2) działania na rzecz idei społeczeństwa obywatelskiego oraz myślenia o państwie jako "dobru wspólnym";
3) wprowadzania idei samorządności i samorządu w krajach Europy Wschodniej.

Prowadzone działania (wybrane):
1) Konferencja POLSKA POLITYKA WSCHODNIA
2) Międzynarodowa WSCHODNIA SZKOŁA ZIMOWA
3) Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej;
4) Cykl wykładów otwartych Academia Unius Europae;
5) Wydawanie dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia (http://www.new.org.pl);
6) Wydawanie kwartalnika w języku angielskim New Eastern Europe (http://www.neweasterneurope.eu);
7) Program Współpracy Międzynarodowej Study Tours to Poland (http://www.studytours.pl).

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.