• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Inicjatywa Samorządowa Razem
    KRS 0000013407

Misja
1. Rozwój oświaty, gospodarki, społeczności lokalnej w Wołowie.
2. Prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie.
3. Inicjatywa pomocy skazanym i osadzonym w Zakładzie Karnym w Wołowie.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz szeroko rozumianej integracji społeczności lokalnej. Koncentruje się na dwóch zasadniczych zadaniach.
1. Prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych, według własnego autorskiego programu. Szkoły proponują rozszeżony program nauczania języków obcych, klasy liczące do 16 uczniów.
Ponadto stowarzyszenie organizuje wycieczki, zakup sprzętu dla szkoły, prowadzi wszelkie działania związane z prowadzeniem szkół.
2. Stowarzyszenie współpracuje z Zakładem Karnym, działając na rzecz angażowania osadzonych do prac społecznie użytecznych.Realizuje program "Czarne owce- skazani na ochronę przyrody". Działa na rzecz poprawy nastawienia społeczeństwa do skazanych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.