• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Polska Niemcy w Gdańsku
    KRS 0000013408

Misja:
Celem Towarzystwa jest działalność na rzecz współpracy między społeczeństwami Polski i Niemiec poprzez rozwijanie kontaktów między osobami, między regionami i między narodami, służących wzajemnemu poznaniu się ludzi, środowisk, społeczności.Cel ten realizowany jest m.in. Poprzez organizowanie, inicjowanie oraz prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę o współczesnych i historycznych problemach Polski i Niemiec.

Prowadzone działania:
"Prowadzenie kursów języka niemieckiego na trzech poziomach - oraz kursu konwersacyjnego."Utrzymywanie stałych kontaktów z Towarzystwem Niemcy-Polska w Bremie, połączone z wzajemnymi wizytami - wypełnia to po części partnerską współpracę miast Gdańska i Bremy ( współpraca międzynarodowa)."Stała współpraca połączona z wymianą osobową i wzajemnymi wizytami z bogatym programem seminaryjnym - ze stowarzyszeniem Adalbertus Werk e.V. (Stowarzyszenie Św. Wojciecha)."Prowadzenie nieodpłatnej nauki dla policjantów pierwszego kontaktu w Gdańsku - przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku."Zaktywizowanie współpracy i zachęcanie do działania w Towarzystwie uczniów i szkół ponadpodstawowych i studentów gdańskich uczelni."Organizacja podróży studyjnych do miast niemieckich, w których będą odbywały się imprezy kulturalne i uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych miast.
Propagowanie kultury niemieckiej i polskiej poprzez spotkania integracyjne. Stypendia językowe dla studentów, pomoc gdańskim Domom Dziecka. Również nowa forma wymiany młodzieży z Polski, Niemiec i Litwy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.