• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
    KRS 0000013459

Misja:
"Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych i wspólnych marzeń w jesieni życia"

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu a również:
- aktywizację społeczną i poprawę jakości życia ludzi starszych,
- wspieranie idei wolontariatu,
- kształcenie ustawiczne.

ZUTW pracuje w oparciu o comiesięczne szczegółowe programy zajęć, które grupują wydarzenia i spotkania w:
1. Wykłady, konferencje, seminaria, prelekcje, wykłady edukacyjne, wieczory edukacyjne, muzyczne, muzealne i wystawy;
2. Zajęcia upowszechniające wiedzę w klubach i zespołach;
3. Zajęcia w grupach ćwiczących pod okiem rehabilitantów i instruktorów;
4. Zajęcia w grupach językowych (języki: niemiecki, angielski i francuski);
5. Edukacja komputerowa;
5. Działalności turystyczno - krajoznawczej (spacery, turystyka rowerowa, wycieczki krajowe i zagraniczne);
6. Uczestnictwie w ważnych imprezach kulturalno - oświatowych miasta ,regionu i za granicą.
Odbiorcami są słuchacze ZUTW, chętni mieszkańcy miasta, członkowie innych stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, uczniowie szkół średnich, studenci, inne UTW w kraju i partnerzy zagraniczni.
Tygodniowo z naszej oferty korzysta ok. 1000 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.