• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Promotor"
    KRS 0000013460

Misja
Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem i rozwojem uzdolnionej artystycznie młodzieży jak i dzieci. Prowadzi również wspólprace i szkolenia dla animatorów kultury i nauczycieli.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie organizuje Ogólnopolski Festiwal Taneczny, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Krajobraz Polski", Wojewódzki konkurs Recytatorski.
Prowadzi również festiwale w kraju i wyjazdy zagraniczne z tym związane.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.